Betingelser

Indsamlingsbetingelser”det med småt”

Aagaards Ølleri‘s folkeaktier er at betragte som en reward-baseret crowdfunding og dermed et bidrag til at grundlægge Aagaards Ølleri og opstartsdrift.
Obs: Bidragyderen får ikke fradrag for sit bidrag. Skattemæssigt svarer modellen til et almindeligt køb af et produkt.

Aagaards Ølleri’s Folkeaktier repræsenterer ikke en økonomisk værdi og er ikke tænkt som et investeringsobjekt, der giver økonomisk afkast.
Som køber af Aagaards Ølleri’s Folkeaktier får man ikke aktionærrettigheder i traditionel forstand.
Hvilket betyder, at man ikke kommer til at eje en del af Aagaards Ølleri, og man får ikke rettigheder i forhold til Aagaards Ølleri.

Bidraget bliver doneret til Aagaard (cvr. 41408006), der ejes af Nikolaj Kirk.
Aagaard er en enkeltmandsvirksomhed, der drives som en non-profit virksomhed, der hviler i sig selv. Alt overskud i virksomheden Aagaard tilgår aktiviteter, udvikling og renoveringer/vedligehold på og i forbindelse med Aagaard.

Når vi begynder at sælge øl, vil administrationen og økonomien i Aagaards Ølleri fremgå i et særskilt regnskab i virksomheden Aagaard.
Rent formelt vil det så være Aagaard og dermed Nikolaj Kirk, der ejer Ølleriet og er ansvarshavende.

Pengene fra salget af Aagaards Ølleri’s Folkeaktier går (efter skat og andet) til grundlæggelse og opstartsdrift af bryggeriet med alt, hvad dette måtte indebære.
Det overordnede og endelige regnskab for de indsamlede penge samt anlægsregnskabet vil blive tilgængeligt for folkeaktionærerne (bidragsyderne).

Din sikkerhed

Såfremt Aagaards Ølleri’s folkeaktiesalg ikke opnår den fornødne succes, vil dine penge blive tilbagebetalt, såfremt der ikke kan indhentes yderligere finansiering andetsteds. Du vil selvfølgelig blive holdt orienteret om hele processen via nyhedsmails, som du kan tilmelde dig via hjemmesiden.

Øllauget bag Aagaards Ølleri forpligter sig til aktivt at deltage i denne indsamling og tilblivelsen af Aagaards Ølleri. Øllauget har forpligtet hinanden med en fælles skabt ”Grundlæggende aftale”.

Punkter fra Aagaards Ølleri’s ”Grundlæggende aftale”:

  • Øllauget er ”Aagaards Ølleri”‘s øverste ledelse og beslutningstager.
  • “Aagaards Ølleri” bliver ledet frivilligt af “Aagaards Øllaug”, som fungerer frivilligt og bestemmer alt vedrørende Ølleriet. Dog skal alle beslutninger med en økonomisk konsekvens godkendes af Aagaard.
  • Det nuværende fysiske Ølleri’s udstyr ejes af Øllauget.
  • Øllauget vil altid have vetoret i forhold til selve ølbrygningen, Ølleriet’s funktion og DNA/identitet vedrørende Ølleriet.
  • Øllauget vil have evig og vederlagsfri brugsret over lokaler – indtil Øllauget vælger at nedlægge Øllauget.
  • Øllauget er forpligtet til at vise økonomisk ansvarlighed overfor Aagaard.
  • Aagaard (Nikolaj Kirks virksomhed) bliver ejer, juridisk og driftsmæssig ansvarlig (forsikringstager, punktafgift, pantsystem, skat/moms, ansættelse osv.), hvormed der medfølger en overordnet vetoret på alle beslutninger.
    – Anse ”Aagaard” for at være sekretariatet, som dermed administrerer Aagaards Ølleri, og “Øllauget” for at lede og drive Ølleriet.
  • Aagaard bliver officiel ejer af det øl, der sælges kommercielt.

Æ peng’sager

Selve donationen er rent skatteteknisk at betragte som et køb, da Aagaards Ølleri leverer en modydelse.

Se evt. Skat’s hjemmeside under ”Reward-baseret modydelser”, hvis du gerne vil vide præcis, hvad det handler om.